Võhmetu

Küla esmamainimine on olnud 1725 – 1726 aastatel Wehmit nimega, 1796. a. on küla nimi olnud Wöhmetto, 1871. aastal Wohmetto, 1883. a. Wõhmetu. 1977 – 1998 oli küla Lemmküla osa. Porkuni mõisa krahvinna Wellingi osas on Piisupi külas 1725 – 1726. a. adramaarevisjoni järgi elanud Wehmit Hinrich, Wehmit Jaan ja Wehmit Pello. Võimalik, et Põhjasõja järel toimunud revisjonis on Võhmetu küla järelejäänud elanikud arvatud Piisupi küla alla. Võhmetu kohanimi on tulnud sellest, et sealkandis palju võhmasid on.
Võhmetu ja Lemmküla kohal on rohkesti väikeseid soostunud metsajärvi (Sahkjärv, Ratasjärv, Võhmuta Suurjärv, Kannukse soonik, Süsijärv, Mätasjärv jt.)
Võhmetul elas 16 inimest aastal 2016.