Endise Saksi valla külad

Saksi vald

Saksi vald kujunes välja 1938. aastaks, kuid 1938. aasta haldusreformi ja maakondade piiride muutmise tagajärjel vald tükeldati ning erinevad osad liideti Undla, Assamalla ja Ambla valdadega.
1944. aastal moodustati taas Saksi vald ning 1949. aastal struktureeriti see ümber Saksi külanõukoguks endistes piirides. Saksi külanõukogu tegutses kuni 1982. aastani, mil külanõukogude ühendamise käigus Saksi külanõukogu kaotati.
Pärast taasiseseisvumist kinnitati Saksi valla staatus 1. aprillil 1991, seejärel aga likvideeriti 1. novembril 1992. aastal. Saksi vald taastati taas 1. septembril 1993. aastal.
Vallas asus 14 küla: Moe, Saiakopli, Nõmmküla, Piilu, Karkuse, Näo, Vahakulmu, Kiku, Pariisi, Saksi, Imastu, Loksu, Lokuta, Salda.
2005. aastal liitus enamik vallast koos Tapa linna ja Lehtse vallaga uueks Tapa vallaks, välja arvatud Kiku, Pariisi ja Salda külad, mis liitusid Kadrina vallaga.