Koplitaguse

Küla tekkis 19. sajandi II poolel nagu Koidukülagi, kui Assamalla küla talud kruntideks mõõdeti. Osa külaelanikke pidi siirduma küla ääremaadele. Assamalla ja külast välja viidud talude vahel on väga madal võsane maa, mida kasutati koplitena. Sellest ka nimi Koplitaga, hilisem Koplitaguse, mis esines ametlikult valla kirjades 1925. aasta paiku, rahvasuus juba varem. 1977 – 1998. aastatel oli Koplitaguse küla ametlikult Assamalla osa.
Koplitaguse külas elas 2016 aastal 15 inimest.