Loksa

16. sajandil ( 1564) on mainitud kohta Locksza nimega, 1591. a. Loxi külana ja 1726 .a. Loxa küla Porkuni mõisa järgi. 1977-1997 oli ametlikult Loksaküla nime all, et eristuda teistest samanimelistest kohtadest.
Aastal 2016 oli külas 33 elanikku.

Loksa külas asub II Maailmasõja aegne vennaskalmistu. Sinna on maetud punaarmee 8. Eesti Laskurkorpuse 249. Eesti laskurdiviisi 925. laskurpolgu võitlejad, kes hukkusid 21. septembril 1944. aastal Porkuni lahingus. Porkuni lahing oli üks kolmest Eestis aset leidnud „vennatapulahingust“, kus eestlased võitlesid nii Saksa kui ka Nõukogude poolel.

Haudadesse on maetud 73 langenut, lisaks 8 tundmatut võitlejat. Tahvlitelt on lugeda 57 eesti nime.

Kalmistul avati 29.05.1965 punasest graniidist mälestussammas kirjaga: „Igavene au kangelastele, kes on langenud lahinguis meie kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest 1941 – 1945“. Sama tekst on ka vene keeles.

  1. aastal paigaldati kalmistule langenute nimetahvlid.
  2. aasta kevadel vennaskalmistu rekonstrueeriti ja paigaldati uued nimetahvlid. Teadaolevalt on kalmistule maetud ka teisi nõukogude võimu eest võitlejaid, nagu näit. aktiivne revolutsionäär Aleksander Mustassaar, samuti kommunistlik noor ja Paasvere valla vanempioneerijuht Heina Bernthal koos kahe õega, kes hukati 11.08.1941 Rakveres.

Tänapäeval on kalmistu hooldamata.

Samal päeval, 29.05.1965, kui avati Loksa küla vennaskalmistu, avati ka mälestuskivi lahingu asupaigas.

Mälestuskivile asetatud tahvlil oli tekst: ”Lahinguga siinsetel põldudel ja metsades 21.IX 1944. a. murdis Nõukogude armee 8. laskurkorpuse 249. diviis Saksa fašistlike väeosade tõsise vastupanu Eesti mandril.”
Kivi asetati kohale, kus oli asunud lahingu ajal 925. laskurpolgu staap. 1992. aasta 9. mail uuendati tahvlit. Tahvel ise oli vana, ainult tekst raiuti uus. Nüüd seisab tahvlil kiri: “Porkuni lahinguväli. Siin toimus 21.09.1944 okupatsioonivägedes teeninud eestlaste vennatapulahing.”

24.03.1999 tunnistati Loksa, Vistla ja Sauevälja matmispaigad kultuurimälestisteks. Pärast Vistla memoriaali valmimist ja Vistlast ning Saueväljalt langenute ümbermatmist lõpetas ministri käskkiri 13.07.2022 Loksa, Vistla ja Sauevälja matmispaigad kultuurimälestisteks olemise.

Loksa vennaskalmistu suvel 2022

Porkuni lahinguvälja mälestuskivi suvel 2022