Loksa

16. sajandil ( 1564) on mainitud kohta Locksza nimega, 1591. a. Loxi külana ja 1726 .a. Loxa küla Porkuni mõisa järgi. 1977-1997 oli ametlikult Loksaküla nime all, et eristuda teistest samanimelistest kohtadest.
Aastal 2016 oli külas 33 elanikku.
Loksal asub vennashaud. 21.09.1944 II Maailmasõja lõpul leidis aset üks verisemaid lahinguid, kus 2-tunnise sõjategevuse tagajärjel langes ligi 600 meest. Loksa lahing oli üks kolmest Eestis aset leidnud “vennatapulahingust”, kus eestlased võitlesid nii Saksa kui ka Nõukogude poolel. Korpusemehed maeti Loksa külla, leegionärid kolme erinevasse hauda.
Vennashaud on punasest graniidist mälestussammas, mille peal on kiri: ”Igavene au kangelastele, kes on langenud lahingus meie kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest 1941-1945.” Sama tekst on ka vene keeles. Vennashauda on maetud 8. Eesti Laskurkorpuse 249. Eesti laskurdiviisi 925. laskurpolgu võitlejad, kokku 72 võitlejat, kelle isikud on tuvastatud ja 8 tundmatut võitlejat. Vennashaud avati 29.05.1965. 1985 aasta kevadel vennaskalmistu rekonstrueeriti ning paigaldati uued nimetahvlid.
Samal päeval, 29.05.1965. avati ka Loksa külas mälestuskivi lahinguvälja asupaigas. Lahing toimus 21.09.1944 Punaarmee 8. Laskurkorpuse 249. Eesti laskurdiviisi ja Sinimägedest taanduvate Saksa armee (Eesti vabatahtlikud 20. SS-diviisist ehk Eesti Leegionist ja piirikaitserügemendid) vahel. Mälestuskivile asetatud tahvlil oli tekst: ”Lahinguga siinsetel põldudel ja metsades 21.IX 1944. a. murdis Nõukogude armee 8. laskurkorpuse 249. diviis Saksa faschistlike väeosade tõsise vastupanu Eesti mandril.”
Kivi asetati kohale, kus oli asunud lahingu ajal 925. laskurpolgu staap. 1992. aasta 9. mail uuendati tahvlit. Tahvel ise oli vana, ainult tekst raiuti uus. Nüüd seisab tahvlil kiri: “Porkuni lahinguväli. Siin toimus 21.09.1944 okupatsioonivägedes teeninud eestlaste vennatapulahing.”
Sakslaste poolel sõdinud maeti kolme ühishauda:
Aadurahva talu heinaküüni lähedal – 73 hukkunut.
Porkuni-Sauevälja teel Rebase talu juures – 125 hukkunut.
Rebase talu juurest mõnisada meetrit Sauevälja poole – 73 hukkunut.
Saueväljal on hukkunute ja sinna maetute ühishaua juures rist ja mälestuskivi tekstiga: “Aeg sangareid ei unusta. 21.09.1944.” Lisaks oli ka mitmeid üksikmatmisi. Osad neist on tänaseks Vistlasse ümber maetud.