Tapa filatelistide klubi

2. jaanuaril 1968 tulid kokku 17 Tapa aktiivsemat margikogujat, et organiseeruda. Valiti juhatus ja esimees – Vambola Uuslail. Koosolekud toimusid kaks korda kuus. Loodi ka noorte filatelistide ring Tapa I Keskkooli juurde, mida juhatas Aino Salmisto. 1985. aastal oli liikmete arvuks 114 täiskasvanut ja 85 noorliiget.
Oma margikogudega on esinetud mitmetel näitustel, on korraldatud filatelistide kokkutulekuid ja lastud välja mitmeid eriümbrikke.
Tapa filatelistide osakonna baasil moodustati Tapa Filatelistide Klubi, mille põhikiri registreeriti 25.04.1991. Koos käidi Tapa linnaraamatukogu ruumides üks kord kuus. Varem ka Tapa linna Täitevkomitee II korrusel, tuletõrjekomando ruumides ja raudteelaste kultuurimajas.
Klubi liikmetele jagati liikmepiletid, kuhu märgiti ka laekunud liikmemaks, mida kasutati filateeliaürituste läbiviimisel. Filateeliahuvilisi käis kohal ka Kadrinast, Tamsalust, Rakkest, Vohnjast jm. Kõrvalharrastusena koguti kirjaümbrikke, postkaarte, eksliibriseid jm.
Klubi esimeesteks on olnud Ain Saluste, Einar Kivisalu, Toomas Murer. Kauaaegselt pidas sekretäri ametit juhatuse liige Anne Unnuk, kelle margikogus oli üle paarikümne suure albumi. Lisaks kogus ta ka märke, eriti palju oli tema kogus Tallinna-märke, oli märke, mis oli kaasa toodud käidud-nähtud paikadest ja autoturiaadidelt. Tema kogus oli ka mälestusmedaleid ja eksliibriseid.
Tapa Filatelistide Klubi lõpetas oma tegevuse 1999. aasta detsembris. Viimastel aastatel vähenes tunduvalt klubi liikmete arv ja aktiivsus. Noorte hulgas puudus filateeliaalane huvi. Uuest aastast ei leidunud liikmete seast asendajat haigestunud Vambola Uuslailile, kauaaegsele seltsi esimehele, kes tegeles aastakümneid ka abonementmarkide jagamisega. Kolme aastakümne jooksul käis tema käest läbi kümneid tuhandeid abonementmarke, mis tulid üksikult lahti rebida, paigutada klubi liikme ümbrikutesse, pidada rahalist arvestust.

13. oktoobril 1974. aastal toimus Tapal Eesti NSV IV filatelistide kokkutulek, kuhu olid oodatud ja teised kollektsionäärid – numismaatikud, märgikogujad jt. Sellised kokkutulekud olid filatelistidele huvitavad ja kasulikud, saadi uut informatsiooni ja täiendust oma kogudele. Otsus kokkutulek Tapal pidada tehti juba eelmisel aastal Pärnus toimunud kokkutulekul, kus oli arvukalt osavõtjaid. Üldse oli vabariiklikul filatelistide ühingul 22 osakonda, kaks neist olid Rakvere rajoonis, üks Rakveres 92 liikmega ja teine Tapal 45 liikmega, peale selle veel noortesektsioon. Tapal toimunud kokkutuleku korraldamismured jäid ÜFÜ Tapa osakonna ja selle esimehe Vambola Uuslaili õlule. Kaasa aitas ka noorte sektsioon Tapa I Keskkoolist koos õpetaja Aino Salmistoga.
Kokkutulek algas kell 11 Raudteelaste klubis, kuhu ühingu liikmed said sisse liikmepiletiga, õpilased aga, kes ei olnud liikmed, õpilaspiletiga. Teised, kes olid nn. metsikud kollektsionäärid, pidid sissesaamiseks maksma 30 kopikat. Klubi väikeses saalis oli avatud markide näitus, kus Tapat esindasid suuremate väljapanekutega R. Põllu, V. Andra, A. Saluste ja L. Bergelson. Klubis oli kohapeal võimalik marke ka osta. Samal päeval müüdi ka Eesti NSV IV filatelistide kokkutuleku nimetusega kirjaümbrikke, millel oli eritempel.
1976.aastal, kui Tapa linn sai 50.aastaseks, otsustati suure juubeli puhul välja anda eriümbrikud. Selleks korraldati ümbriku kujunduse konkurss. Töid laekus mitmeid. Konkursi tööd on hoiul Tapa muuseumi arhiivis. Järgnevatel fotodel on võimalik nende töödega tutvuda:

Filatelistide vabariiklik kokkutulek 22.02.1976 Tapal