Jüri Tüli

Sünd 01.10.1949

Jüri Tüli on Tapal sündinud ja olnud siin tegev kogu elu, välja arvatud tudengiaastad. Lõpetas 1974. aastal Tartu Ülikooli geograafina. Hariduselt on ta tegelikult fotograaf, kes pikki aastaid Tapa I Keskkoolis ning selle järeltulijas Tapa Gümnaasiumis õpetaja ametit pidas ning selle kõrval veel muusikakoolis õpetas ja orkestrit juhatas. Lapsest saadik muusikaga tegelenud Jüri Tüli, õpetab muusikakoolis lastele oma lemmikpilli klarnetit ja muidugi ka teisi puhkpille. Muusikakoolis on ta õpetanud juba 1979. aastast peale. Aastakümneid on Jüri Tüli olnud nii tuletõrjeühingu kui selle järglase Tapa Linna Orkestri juht. Orkestrijuhina ta praegu enam ei jätka, kuid muusikakoolis tegutseb endise innuga.

Tapa linn on Jüri Tüli tunnustanud kahel korral. 1998. aastal aastategija valdkonnas „Kultuur ja sport“ ning 2009. aastal elutöö preemiaga.