Juhan Kroon

Sünd. 13.12.1895, surn. 14.01.1989

Juhan Kroon on Tapa tuntuim kooli- ja muusikamees ning seltskonnategelane, kes sündis Väike-Maarjas. Kooliteed alustas ta Kaarma külakoolis, järgnesid Väike-Maarja kihelkonna- ja Rakvere linnakool. Tartu Õpetajate gümnaasiumi lõpetas ta 1917. aastal.

Juhan Krooni koolmeistritee algas 1917. aastal Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tapa osakonna kooli juhatajana kuni 1944. aastani (kooli õigusjärgseks tuleb pidada Tapa alevi II algkooli ja Tapa alevi – linna algkooli). 1944. aastast kuni pensionile jäämiseni 1958. aastal oli J. Kroon Tapa Keskkooli õppealajuhataja. Loomupärase kiindumuse muusikasse päris ta isalt, kes oli tuntud pillimees. Tapale tööle asunud, algas kohe ka laiahaardeline tegevus muusikapõllul: pandi alus laste laulukooridele, loodi keelpilli- ja sümfooniaorkester, 1922. aastal moodustati „Karl Leinuse laululaste Tapa lastekoor“, kus alustas lauljateed ka Artur Rinne. Oma töös ei piirdunud Juhan Kroon vaid kooliga. Tema algatusel loodi haridusseltsi segakoor kuni 82 lauljaga; esineti 1923, 1928, 1933, 1938 aastate üldlaulupidudel. Juhan Kroon lavastas mitmed laulumängud, taaselustas 1949 aastal vahepeal soikunud meestelaulu. Kõige selle juures jätkus tal jõudu aktiivseks kaasalöömiseks haridusseltsis, tuletõrjeseltsis jm.