Immi ja Kalju Kulla pink

Immi Kuld (Sünd. 29.01.1937 Lääne-Virumaal Rakveres, surn. 14.03.2021 Tapal, maetud Tapa linnakalmistule) töötas Tapa koolis saksa keele õpetajana aastatel 1966-1988. Ta oli aktiivne võõrkeelte propageerija, intelligentne ja väga hea kunstnikukäega.

Vilistlased on meenutanud teda järgmiselt:

kui ta tööle asus, siis õige varsti olid kõik tema õpilased saksa keelest vaimustuses. Õpetaja Immi Kuld pani tööle saksa keele ringi, õpilased andsid välja saksakeelset seinalehte, esitati isegi saksakeelseid näidendeid (nt “Okasroosike”, “Hunt ja seitse kitsetalle”). Õpetaja aitas oma saksa sõprade kaudu leida õpilastele kirjasõpru Saksamaalt. Tundides kuulati saksakeelseid plaate ja loeti saksakeelseid ajakirju. Selleks, et tunnis hea hinne saada, tuli kõvasti õppida ning mahakirjutamisele ei maksnud loota. Tema õpilased polnud saksa keelega kunagi hiljem hädas. Ta veenis meid, et õppimine pole karistus ega vabaduse piiramine, vaid seiklus. Võõrkeeleoskus on võti senitundmatu ja suurema vabaduse juurde.

Kalju Kuld (Sünd. 06.09.1934 Eristveres Tõnno talus, Jõgeva vald, Laiuse kihelkond, surn. 29.06.1994 Tapal, maetud Tapa linnakalmistule) töötas Tapa Gümnaasiumis 1967 – 1994. Tegemist on legendaarse ja väga värvika õpetajaga, kes ei jätnud ükskõikseks ühtegi õpilast. Kalju Kuld oli ühtlasi aktiivne ühiskondlikult. Ta osales Rahvarindes, oli Kodanike Komitees, oli Eesti Kongressi saadik ning Kaitseliidu taasasutaja Tapal. Teda on meenutanud väga paljud vilistlased: õpetajana oli ta polüfunktsionaalne, andes lisaks eesti keelele ja kirjandusele ka ajaloo- ja psühholoogiatunde. Ta suutis panna meid iseseisvalt mõtlema, arvamust avaldama, oma seisukohtadele kindlaks jääma ja arusaamu kaitsma. Ta andis konkreetseid soovitusi, et õpilased ei jääks tulevikus tema enda sõnul „ainult ühendustorudeks supipottide ja WC-pottide vahel”. Õpilastega matkateedel olles tavatses ta laulda: „Lähme, lähme, teine meist on pikem…”. Eesti keele tunnis oma nime käänates tavatses ta rõhutada, et mitte Kuld-Kuldi, vaid Kuld-Kulla, sest talle ei meeldi siga olla. Tema mõttemaailm ja hindamissüsteem olid harukordsed. Õpetaja Kalju Kuld oli isiksus, oli pedagoog parimas mõttes.

Teksti koostas: Sirje Sell

Fotod: Tiit Poom ja Tapa Muuseum

Pinkide avamine Tapa Gümnaasiumi ees 01. septembril 2021 õpetajatele Immi Kuld ja Kalju Kuld.