EOD miin

2009 aasta alguses pakkus veebel Endel Klaas Tapa VÕK Tagalakeskusest, et EOD võiks tema haldusalas olevast laost vanal territooriumil laost enda käsutusse võtta NSVL aegse õppe-meremiini. Nimetatud pakkumisest sai ette kantud Kaitseväe Demineerimiskeskuse ülemale kapten Janek Zõbinile. Kapten Zõbin andis selle peale korralduse nimetatud objekt tuua EOD(Kaitseväe Demineerimiskeskus – EOD – Explosive Ordnace Disposal – Tööstuslike lõhkekehade hävitamine) kasarmu ette ning luua sellest monument.

Monumendi loomisel oli kaks peamist suunda. Esiteks oli Kaitseväe demineerimiskeskuses selleks ajaks hukkunud kokku kolm kaitseväelast, neist kaks 2007. aastal Afganistaanis välismissioonil teenistuskohustusi täites. Hukkunud kaitseväelastele poldud selleks ajaks märkimisväärset tähelepanu osutatud. Teine eesmärk oli tähistada Kaitseväe Demineerimiskeskus kui üksus. Tapa väeosadel on nimelt traditsioon, et kasarmute ette püstitatakse väeliiki sümboliseeriv mälestusmärk (Tapa uues linnakus Suurtükiväe pataljon II Maailmasõja aegse saksa haubitsaga ja Õhutõrjepataljon 23 mm õhutõrjekahuriga ZU-23). Töid hakati teostama varakevadel ning kõigepealt valati meremiini tarbeks betoonist alus. Töö teostas vanemseersant Rando Raik. Pärast ilma paranemist ja betooni täielikku kuivamist toodi kohale meremiin ning värviti esialgu üleni mustaks. Seejärel avastati, et vanal territooriumil on linnalahingus õppuste käigus osaliselt demonteeritud EW aegne raudtee perroon. Seal vedelevatest kividest laoti EOD miini taha Kaitseväe Demineerimiskeskuse isikkoosseisu poolt sümboolne müür. Veebel Andre Larionov värvis aprillis 2009 miinile kuldse värviga tähed EOD. Sama aasta juunis istutas nooremveebel Jaanus Jürjo kahele poole monumenti valged sirelid milledest üks hävines hiljem lume lükkamise käigus, kuid sai taas asendatud.

Hukkunute mälestustahvlit ei paigutatud siiski mitte õue, vaid Kaitseväe Demineerimiskeskuse vana kasarmu II korruse koridori, juba varem hukkunute mälestuseks seinale asetatud piltide kõrvale. Must mälestustahvel kannab teksti “Põrgu kuulub kangelastele”. Lause autoriks oli demineerija nooremseersant Kalle Torn, esimene Kaitseväe Demineerimiskeskuse kaitseväelane, kes hukkus Afganistaani missioonil.

Teine Afganistaanis Sangini orus raketirünnakus hukkunud demineerija oli nooremseersant Jako Karuks.
“EOD miin” on Kaitseväe Demineerimiskeskuse kaitseväelaste poolt vabast ajast ja tahtest hooldatav objekt. Monument asub Kaitseväe territooriumil ning ei ole vabalt külastatav.