Silmkoetooted Sibona 1970-1990

Tapa endises teenindusmajas Lillaka 7 (nüüd Pikk 7) töötas nõukogude ajal silmkoetoodete valmistamise kombinaat, mis sai hiljem nimeks „Sibona“. See kuulus Rakvere TTV alla. Vastuvõtupunktis sai tutvuda tellimuste võimalusega, mistarvis oli kokku seatud albumid tootenäidistega. Ära olid pildistatud tellimuse järgi tehtavad silmkoetooted modellide seljas. Toote kohta oli ka lühikirjeldus: toote nimetus, mudeli number, standard, ettevõtte juhi nimi ja allkiri (P. Randroo), Eesti NSV Teenindusministeeriumi kunstinõukogu protokoll numbriga, kunstinõukogu sekretäri nimi (A. Kõvamees), kehtivuse aeg, mida tavaliselt ei pikendatud. Aegajalt võeti mõnesid tooteid tootmisest maha, kui aegunud mudelid ja lisati uusi.
All olevas albumis on toodud ära tollane tootevalik aastatest 1970-1990.