Lasteaed

Esimesed kirjalikud teated Lehtse Turbatööstuse lasteaia eksisteerimisest pärinevad aastast 1946. 1. jaanuari 1949. a inventeerimisakti põhjal asus lasteaed majas nr 3 ehk juhataja majas ning arvel oli sel hetkel 20 voodit. Suuremad ümberkorraldused toimusid 2. jaanuaril 1958, mil Lehtse Turbatööstuse Lasteaed ühendati lastesõimega ja asutuse uueks nimeks pandi Lehtse Turbatööstuse Laste Päevakodu. Siis paiknes lasteaed puust barakis nr 14, mis oli ümber ehitatud lastesõbralikuks asutuseks. Paremad tingimused loodi lastele 1970. aastal, kui koliti tagasi juhataja majja nr 3. Maja oli eelnevalt tühjaks jäänud pärast seda, kui senine turbatööstuse direktor J. Laansalu kolis 1968. a sügisel koos perega Lehtsesse vastvalminud majja Uuel tänaval. Lasteaia tarbeks tehti majas sisemisi ümberehitusi, osa vaheseinu lõhuti. Lasteaed suleti 1. veebruaril 1992. aastal. Lapsi oli sulgemise hetkel nimekirjas 17.