Kauplus ja söökla

Esimene Rabasaare kauplus hävis tules 1939. aasta kevadel suurpõlengu ajal. 1949. aasta aprillis koliti kauplus ja söökla avaramate ruumidega suvebarakki nr 15. Kaubaga varustamine toimus algselt ainult mööda raudteed, sest maanteeühendus turbatööstuse asulaga puudus. Vedur tõi vagoneti kaubaga kaupluse taha. Seal tõsteti kaup väikesele raudteeplatvormile, mida kutsuti rullikuks. Rullik lükati käsitsi edasi mööda raudteejuppi kuni kaupluse tagumise trepini. Tühja rullikut kasutasid lapsed ka lõbusõitude tegemiseks, mis täiskasvanutele sugugi meelepärane ei olnud. Kauplusega samas majas asus algselt ka söökla. Enne lõplikku sulgemist kandis kauplus nimetust Raba ja tegutses hoones ainukesena, kuna söökla kolis juba 1970. aastate alguses naabruses asuvasse barakki nr 12, mille hoone on säilinud tänaseni. Tühjaks jäänud kauplusehoone lammutati ja selle ehitusmaterjali kasutati mujal uue hoone ehitamiseks.