Kontor ja töökoda

Kogu Lehtse Turbatööstuse juhtimine ja asjaajamine oli ettevõtte algusaegadest alates toiminud peakontori kaudu. Kontorihoone on algusest peale kandnud numbrit 1 ja see valmis lõplikult 1937. aasta juuniks. Kuna tegemist oli kivihoonega, milles olid tunduvalt paremad tingimused kui puithoonetes, kasutasid kontorihoone vaba pinda ka teised turbatööstuse osakonnad. Maja lõunapoolses tiivas on eri aegadel asunud ka ambulatoorium ja lasteaed.

Teiseks oluliseks objektiks turbatööstuse rajamisel oli jõujaam ja töökoda, mille ühist hoonet hakati ehitama 1936. aasta oktoobris. Jõujaam oli planeeritud ainult turbamasinate jõustamiseks. Töökojahoonet rekonstrueeriti ja sellele tehti juurdeehitused 1958. aastal.