Kool

Klubi kõrval majas nr 9 tegutses ühe õppeaasta ka Lehtse Turbatööstuse Algkool. Õppetöö algas 1. septembril 1948. aastal ja lõppes koos kooli sulgemisega 1949. aasta kevadel. Koolis õppisid 1.-3. klassi lapsed, kelle vanemad elasid või töötasid turbatööstuses ja selle lähiümbruses. Koolijuhataja ja ainuke õpetaja oli Elvi Pahk, kes oli eelnevalt olnud õpetaja Lehtse 7-klassilises koolis. Klassiruumis oli kolm rida koolipinke ehk iga klassi jaoks üks rida. Õppevahenditega oli koolil raskusi. Mööbli ja varustuse inventeerimisel selgus, et kooli arvel oli 1. jaanuaril 1949. aasta seisuga üks ahjuroop ja kühvel. Kas mõistust taoti koolis ahjuroobiga pähe, ei ole teada, aga vajalik asi oli see kindlasti – ei saanud ju Tootski omal ajal ilma selleta koolis hakkama.