Kroonu algkool ehk Kabala kool 1912-1917​

Kaheklassiline ja neljajaoline kool alustas õppetööd 10. septembril 1912. 53 õpilasega. Kool üüris ruumid Anna Tõntsile kuuluvas kahekordses eramajas Kabala tänavas, millest kool sai nimetuseks rahvasuus “Kabala kool”.
Kooli juhatajaks määrati Aleksei Luts, kuid juba 4. oktoobril 1912 paigutati ta ringi Tallinna. Asemele tuli Harjumaa Kolga kaheklassilise ministeeriumikooli õpetaja Prokopi Tsvetkov, õpetajaks Georg Tomonkov. 1914. aastal juhatas kooli P. Mironov. 1916. aastal oli kooli juhatajaks Mihhail Teslov ja õpetajateks Helma Ringberg ning Eduard Linnemaa.
Seoses M. Teslovi ärasõiduga Staraja-Russasse puhkusele 20. maist kuni augustini 1917. aastal asendas teda apostliku õigeusu diakon Andrei Luik. 1917. aasta sügisel õppetööd ei toimunud. Saanud korralduse kubermangu rahvakoolide direktorilt, evakueeriti kooli varad Novgorodi kubermangu Staraja-Russa linna 1917. aasta oktoobris.