Apostliku Õigeusu Kihelkonnakool

Kool avati 1. oktoobril 1898 Kabala tn 4, hiljem aga viidi üle Lai tn 9 Valter Tirele kuuluvasse majja. 1899/1900.õ.a. olid 42-õpilasest õigeusklikud 7 poissi ja 9 tüdrukut ja luteriusku 24 poissi ja 2 tüdrukut. Kooli kontrolliti Paide rahvakoolide inspektori poolt 26. veebruar 1901, siis oli koolis 42 õpilast. Kooli juhatas apostliku õigeusu koguduse preester Kirill Janson, õpetajana töötas koguduse salmilaulja Jakob Allik. Kirill Jansoni kirjas Paide rahvakoolide inspektorile on näha, et 1915/1916, 1916/1917 õppetööd ei toimunud, kuna kooliruumid olid sõjaväeosa kasutada.