Universaalkauplus

Ehitustöid alustas Jaama ja Pika tänava nurgale, aadressiga Lillaka tn. 2 kaupluse ehitust koos restoraniga Rakvere ETKVL Ehituskontor 1956. aasta suvel. Maja sai kahekordne, kus teisel korrusel asusid korterid ja kontoriruumid. Hoone valmis 1959. aasta lõpuks. Kõigepealt kolisid sisse üürilised teise korruse korteritesse, järgnes Universaalkaupluse avamine 9. detsembril 1959. aastal ja 1960. aasta kevadel alustas tööd Tapa restoran.
Tapa Tarbijate kooperatiivi kontor töötas selles hoones kuni asutuse likvideerimiseni, ligi 100-kohalises saalis II korrusel toimusid kooperatiivi juhatuse korralised, harva ka volinike koosolekud.

Restorani keldrikorrusel alustas 1961. aasta alguses tegevust kondiitritsehh, mis varustati elektriküpsetusahjuga, hiljem lisandusid taignasegajad, vahustajad jm.

Universaalkauplus kujunes kuni kaubamaja avamiseni Tapa suurimaks tööstuskaupade müügikohaks. Kaupluses sisustati valmisriiete, trikotaaži-, pudu-, jalatsite ja kangaskaupade osakonnad. Seni endises ühistu peakaupluses müügil olnud kangas- ja pudukaubad, samuti jalatsid, said uue müügipinna avatud kaupluses. Aastate jooksul muutusid kaupade müügiosakonnad ja sortiment (lisandusid juveeli-kulla-, parfümeerija-, kultuur-tehniliste kaupade osakond). Esimesed töötajad olid kaupluse juhataja Arnold Tedrekull (1960-1977), müüjad Aino Terask, Helvi Kivinurm, Juta Nukk, Ruti Einma, Laine Viitpoom, Linda Vainola, Milvi Tiimus, Evi Kala, Ene Lööper, Mall Truus, Vilma Kaerma jt.

Valmisriided toodi universaalkauplusse üle keskväljaku-äärsest ühekorruselisest tööstuskaupade poest Nigoli pst. 2 (1. Mai pst. 2).

Väike puumaja oli enne sõda tuntud Tapal riigi viinamonopolina. Pärast sõda kaubeldi seal pudukauba ja tubakatoodetega, alates universaalkaupluse avamisest raadiokaubaga. Samuti on majakeses müüdud erinevatel aegadel valmisriideid ja mänguasju, hiljem sai sellest kangakauplus.

Aastatel 1977-1993 juhatas universaalkaupluse tööd Laine Viitpoom, kellele allusid veel kaubamaja tööstuskaubad ja kauplus „Laste Maailm“ (avati 1973.aastal, esimene juhataja Mall Truus). Universaalkauplust külastasid pidevalt lisaks oma linna elanikele transiitreisijad ja Tapal paiknevate sõjaväeosade külastajad. Palju oli ka nn kaubareisijaid bussidega Leningradist, Pihkvast ja mujalt. Seoses universaalkaupluse avamisega toimusid suured muudatused tööstuskaupade müügis: valmisriided läksid iseteenindamisele, moodustati spetsialiseeritud osakonnad, kangaste müüki võimaldati lahtiste väljapanekutena.

Avamisel joosti tormi naiste kitsenahast kasukatele. Kauplus sisustati uute tammepuust valmistatud müügilettidega, klaasvitriinidega ja muuga. Saepuruplaate siis veel ei tuntud.

Tol perioodil oli müüja abimeheks arvelaud, esimesed kassaaparaadid ilmusid alles 1960. aastate keskel. Kauplust varustati kaupadega Tallinna ETKVL-i ladudest. Edaspidi lisandusid otsehanked suurematest Eesti vabrikutest (Marat, Kommunaar, Põhjala, Estoplast jt). Kooperatiivil olid kaubatundjad, kes siis hankimise ja fondide arvestamisega tegelesid. Universaalkaupluse juhatajal oli peale oma osakondade töö organiseerimise veel kaubahankimise ülesanne.

Endisest universaalkauplusest sai 01.11.1994 kauplus, mis hakkas kuuluma OÜ-le Rameene, mis tegeles kodukaupade ja kodutehnika müügiga. Kaupluse nimi oli siis “Keskuse”, mis sulges uksed 01.09.2023, pärast seda on hoone osa müügis.
Restorani “Kirsiaed” endistes ruumides saab osta valmisrõivaid, pesu, jalatseid, kardinaid, ehteid jm. kauplusest “Evitra”. Edasi tegutseb ka pisike “Kondiitriäri”.