Tapa veduridepoo

1912. aastal valminud kivist depoohoone juurde ehitati 1916. aastal paekivist 4 kanaliga depoohoone auruvedurite remondiks. 1938. aastal ehitati mehaanika töökoda, sepikoda ja riietusruumid. Depoo tootmispind oli väike, kuu aja jooksul remonditi 5-6 vedurit.
Sõjajärgsel perioodil laiendati depood juurdeehitusega. 1949. aastal valmis õlihoidla ja liivakuivati ja 1951. aastal veduribrigaadi puhkeruumid. Seoses vedude kasvuga ja üleminekuga auruveduritelt mootorveduritele alustati 1964. aastal depoo rekonstrueerimist. 1966. aastal valmis uus katlamaja, 1967-1968 ehitati 2 remonditsehhi, 1969. aastal mehaanika töökojad ja administratiivkorpus, 1975-1979 mootorvedurite tehnilise järelvaatuse jaoks 2 tsehhi ja 2 tõsteremonditsehhi. 1988. aastal anti käiku uus depookorpus, kus teostati elektriseadmete ja rattapaaride remonti. Auruvedurite park vahetati aastate vältel välja paljukordselt täiuslikemate vedurite vastu.