Tapa ühendatud depood

Tapa veduriremondidepoo ja vaguniremondidepoo olid enne Eesti Raudtee erastamist iseseisvad struktuuriüksused. Sel ajal töötas Tapa veduriremondidepoos keskmiselt 262 töötajat ja Tapa vaguniremondidepoos keskmiselt 183 töötajat. Alates 1. veebruarist 2003 kuuluvad mõlemad depood ühe struktuuriüksuse – Tapa depood koosseisu. Tapa depoode ühendamise raames viidi vagunite remonditsehh üle vedurite remonditsehhiga ühte hoonesse. Ühendamine viidi läbi 2005. aasta esimese kvartali jooksul. Eesti Raudtee ühendatud veduri- ja vagunidepoo rajamisse investeeriti ligi 50 miljonit krooni.

Tapa depoos valmis vedur

  1. oktoobril 2018. aastal toimus Operail AS (endine ärinimi EVR Cargo AS) Tapa depoos suur sündmus: mootorvedur C30-M sai ristimisel nimeks Adam ning masin sõitis depoost välja. Operail AS juhatuse esimees Raul Toomsalu rääkis, et sellega tehti algust veduriehitusega Tapal: „C30-M 1564 on ligikaudu 80 aastase pausi järel esimene vedur, mis on valminud Eestis. Tegemist on Operail AS ja Tšehhi ettevõtte CZ Loko ühisprojektiga.“

2017.aastal alustasid toonase nimega EVR Cargo ja CZ Loko 17 aasta eest Ameerikast ostetud General Electricu kuueteljeliste diiselvedurite C30-7A täielikku ümberehitust. USA vedurite kasutusaeg hakkab ümber saama ning nii otsustatigi need rekonstrueerida. Esialgsest vedurist taaskasutatakse ainult raami ning sisuliselt on tegemist täiesti uue veduri ehitamisega. Uued vedurid hakkavad kasutama USA tuntud masinaehitaja Caterpillar 1550-kilovatise võimsusega diiselmootoreid ja Saksamaa elektrotehnikatootja Siemens vehelduv-voolu generaatoreid. Veduri enda nominaalkaal on 138 tonni ja tippkiirus 100 km tunnis.“

Adam Zmijevski, kes oli ajaloost teada Tapa jaamaülem ja kelle mälestuseks uus vedur oma nime sai, mõrvati elajalikult märtsis 1918.aastal taganevate enamlaste poolt Jõhvi jaamas. Ta maeti Tapa vanale õigeusu kiriku kalmistule, kuhu pärast 1955.aastat enam matmisi ei teostatud. Aastal 2011 kalmistu korrastustööde käigus leiti vaid hauaplaadikillud, mis viitavad et ta sinna maetud oli, hauaplatsi asukohta polnud aga enam võimalik kindlaks teha.