Tapa vagunidepoo

1950. aasta jaanuaris toodi vagunite remont üle Tapa endise eksporttapamaja territooriumile. Kuni selle ajani parandati vaguneid Rakveres ja Tapa jaama veetorni juures asuvatel haruteedel, kus puudus tehniline baas ja põhiline töö tehti käsitsi.

1956. aastal valmis suur vagunite remonditsehh ehk tõstetsehh. 1959. ehitati ümber katlamaja, järgnevatel aastatel valmisid puidukuivati, vedrude remonditsehh, pesumaja ja laiendati kontorihoonet. 1963-1964 ehitati ja varustati uue tehnoloogiaga 1000 ruutmeetri suuruse põrandapinnaga rattapaaride remonditsehh ja rekonstrueeriti masinatsehh. 1967. aastal valmis uus laagrivalu ja automaatpidurite remonditsehh, kus võeti kasutusele täiuslikum tehnoloogia.

Aastate jooksul spetsialiseerus depoo peamiselt neljateljeliste poolvagunite remondile, kujunedes Eesti suurimaks kaubavagunite remondiettevõtteks. Kui 1950-ndatel aastatel remonditi 800 vagunit aastas, siis 1975. aastal juba 3500 vagunit.

1980-ndatel aastatel spetsialiseeruti ümber põhiliselt tsemendiveotsisternide remondile. Jätkus depoo remondipindade suurenemine, laiendati rattapaaritsehhi ja tehti vagunite remonditsehhide juurdeehitus. 1989. a. valmis uus kontorihoone. Käesoleval ajal remonditakse aga Tapal kõiki Eesti Raudteele kuuluvaid kaubavaguneid. Peale tehnilise järelvaatuse tehakse ka jooksvat remonti.
Tapa vagunidepoo tegevus lõpetati seoses ühendatud depoode moodustamisega 2005. aastal.