Vedur L-1361

Vedur L-1361 ehitati peakonstruktor Lebedjanski projekti järgi 1950. aastal Brjanski Veduritehases. Katel on ehitatud St. Peterburi ligidal Kolpinos asuvas Izora Masinatehases.
Teenistust alustas see vedur 13.09.1950 Jaroslavlis ja jätkas Murmanski liini Kandalakša, Petrozavotski, Medvezja Gora ning Oktoobritee Leningradi Sorteerimisjaama ja Bologoje depoodes.
1963. aasta mais saabus vedur Tartu depoosse ja hakkas vedama kaubaronge Tapa-Tartu-Petseri-Valga liinidel.
Oma teenistuse jooksul on see vedur läbi sõitnud auruveduri kohta tubli teekonna – 2 167 132 kilomeetrit, neist 1 202 049 kilomeetrit Eestimaa pinnal.
1975. aastal arvati vedur L-1361 reservi, kuni kanti 08.11.1995 inventarist maha ja avati Tapal kui mälestusmärk. Veduri paigutamine Tapa jaama haruteele toimus 30.07.1996.
03.08.1996. tähistati Tapa linna 70. aastapäeva, mille raames toimus ka veduri L-1361 pidulik avamine. Auruvedur-mälestusmärgi avas lindi läbilõikamisega Tunne Kelam.

Auruveduri avamine Tapa linna 70. aastapäeval 03.08.1996

Juuli lõpus 2011. aastal alustasid Tapal AS EVR Infra, Tapa päästekomando ja AS Tapa Veduridepoo auruveduri äratoomist jaama juurde

16. oktoobril 2011 aastal oli vedur saanud uue ilusa väljanägemise uues kohas – jaama juures