Kohvikklubi Noorus

Klubi esimene kohtumisõhtu toimus 26.04.1963, viimane 25.04.1984. Klubiõhtud viidi läbi Tapa restorani „Videvik“ ruumes üks kord kuus oktoobrist maini. Klubi liikmepiletis on kirjas: “”Noorus” on priitahtlik kooskäimise ja -istumise koht, millel kindel eesmärk e. tähendus: kokkusaamine huvitavate inimestega ja nende tarkuse kaudu oma silmavaate laiendamine.”

Külalisteks kutsuti tuntud kunsti- ja kultuuritegelasi, sportlasi, meedikuid jt. Klubi 21 tegevusaasta jooksul sai neid üle 150. Õhtutel osales u. 100 inimest. Klubi tegevust juhtis nõukogu eesotsas klubi perenaise Tapa linna raamatukogu juhataja Anne Unnuk`iga. Algusaastatel kuulusid nõukogusse veel raudteejaamatöötaja Laine Kadak, pedagoogid Peeter ja Heli Greenbaum ning arst Mati Ress. Tutvustati ka uusi raamatuid, korraldati viktoriine. Tantsuks mängis restorani orkester, kuid kasutati ka külalisorkestreid. Kõigist üritustest on talletatud kultuuriloolise väärtusega fotoalbumid ja 129 külalise kartoteek, kus nad ise küsimustele vastasid. Kogu see materjal on üle antud Tapa Muuseumile.

Helgi Pajo, üks klubi veteranidest meenutab esimest õhtut: “Algul kartsime, et kuidas rahvas ennast üleval peab. Alkohol ju restoranis sees. Aga näete, hoopis hästi kukkus välja. Rahvas kuulas õpetaja Hilja Tamme vestlust käitumiskultuurist ja muutus nii üliviisakaks, et imesta kohe!”