Tapa Kammerkoor

1970. aastate keskel tegutses Tapa Lastemuusikakooli juures kammerkoor, kus laulsid muusikakooli ja Tapa I Keskkooli õpetajad ning mõned vilistlased. Laule õpetasid Helina Suurhans-Turm ja Peeter Kald. Esineti Tapal ning selle ümbruses. Koos teiste Rakvere rajooni taidlejatega esineti ka “Estonia” kontserdisaalis ning ETV saates “Koome ilulõnga”.

1976. aastal alustas Tapa Tarbijate Kooperatiivi juures tegutsemist meesansambel. Ansambli kokkukutsujaks ja lauljaks oli kooperatiivi esimehena tööle asunud Teet Ottin. Ansamblis laulis kaheksa meest. Laule õpetas Peeter Kald. Meesansambel tegutses umbes viis aastat.

1982. aasta kevadel täitus Tapa Lastemuusikakooli 25. tööaasta. Aastapäevakontserdi ettevalmistamise käigus oli sündinud mõte koori kokkukutsumisest. 1982. aasta veebruaris alustati proovidega ja 17. aprillil astus koor muusikakooli aastapäeva kontserdil üles kolme lauluga: E. Melartini “Lumelaul”, G. Gershwini “Toit selga lao!” ja H. Otsa “Lõpetuse labajalg”. Kooris oli 15 lauljat: muusikakooli õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad. Laulud õpetasid Helina Turm ja Peeter Kald. Sama aasta mais korraldas Tapa Tarbijate Kooperatiiv oma isetegevuslaste kontserdi, kuhu kutsuti ka kammerkoor.

1982 .aastast jäi koor 10. aastaks Tapa Tarbijate Kooperatiivi kammerkooriks.

1986. aastal koori tegevus elavnes. Tekkis rohkem esinemisvõimalusi ja vajadus uute laulude õppimiseks. Eesmärgiks sai igakevadise kontserdi korraldamine, esinemised jõulupidudel, vabariigi aastapäeva aktusel jm. Koor osales 1990. aastal üldlaulupeol, 1991. aastal “Laulusildadel”, 1994. aastal juubelilaulupeol ja 1996. aastal. ESTO-laulupeol.

Pärast 1992. aastat tegutses Tapa Kammerkoor iseseisvalt, saades majanduslikku toetust linnalt. Koori liikmete arv on püsinud 20 laulja piires. Koori on juhatanud kogu selle aja Peeter Kald. Tapa Kammerkoor lõpetas tegevuse 2014. aasta detsembris.