1991-

Taasiseseisvunud Eesti aeg

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna I volikogu.
11.07.1991 ennistati Tapa linna omavalitsuslik staatus ja taastati volikogu ja linnapea nimetus. Volikogu esimeheks ja linnapeaks sai Raivo Raid. R. Raid sündis 19.06.1940 Tartus. Elab Tapal alates 1959. aastast.
6.09.1991 andis Ülemnõukogu saadik Ants Paju linnapea Raivo Raidile pidulikult üle Tapa linnale omavalitsusõigust ennistava tunnistuse. Samal päeval tugevas vihmasajus avati kirikupargis Tapalt pärit skulptori Kalju Reiteli pronkskuju „Eestimaa ärkab“.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna II volikogu.
Valimised toimusid 17.10.1993. 17.11.1993 valiti volikogu istungil avalikul konkursil linnapea kohale tagasi Raivo Raid. Aselinnapea oli juuli 1990 – sept. 1996 Vjatseslav Suvorov.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna III volikogu.
Valimised toimusid 20.10.1996. 25.11.1996 valiti linnavalitsuse poolt väljakuulutatud avalikul konkursil linnapea kohale Tapalt pärit Tartu Ülikoolis teadustööd tegev Garri Raagmaa.
G. Raagmaa sündis 16.12.1966 Tapal. Peale aastast töötamist linnapeana esitas G. Raagmaa tagasiastumispalve, mis rahuldati 14.11.1997. Kuni uue linnapea valimisteni täitis linnapea kohuseid abilinnapeana alates jaanuarist 1997 töötav Voldemar Nellis.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna IV volikogu.
11.12.1997 valiti tagasiastunud G. Raagmaa asemele linnapeaks senine abilinnapea Voldemar Nellis. V. Nellis sündis 16.04.1964 Tartus.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna V volikogu.
Uued valimised tõid Tapale uue linnapea – 14.07.2001 kinnitas volikogu linnapea kohale Kuno Rooba. K. Rooba sündis 13.12.1972 Tapal.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa linna VI volikogu.
04.12.2002 valimistel valiti Kuno Rooba tagasi linnapeaks, vallavolikogu esimees oli Aleksander Sile.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla I vallavalitsus.
Seoses valdade ühinemisega 20.10.2005 sündis ametlikult uus TAPA VALD. Esimene vallavanem oli alates 21.10.2005 Kuno Rooba. Abivallavanem oli Teet Koitjärv. K. Rooba lõpetas oma ametiaja 12.11.2009, moodustas fraktsiooni „Vasakliit“, kuhu kuuluvad sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla II vallavalitsus.
18.10.2009 toimusid Tapa vallas taas valimised. Uueks (teiseks) vallavanemaks alates 12.11.2009 valiti Alari Kirt ja alates 18.10.2009 vallavolikogu esimeheks Urmas Roosimägi valimisliidust „Valgejõgi“. Abivallavanemaks valiti Herki Kübarsepp. Ametisse jäi ta kuni 01.07.2011, lahkudes omal soovil. Alates 19. augustist 2011 töötab Tapa abivallavanemana Andrus Freienthal

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla III vallavalitsus.
20.10.2013 toimusid taas kohalike omavalitsuste valimised. Vallavanemaks valiti tagasi Alari Kirt, abivallavanemaks Andrus Freienthal ja volikogu esimeheks Urmas Roosimägi. Volikogu esimees Urmas Roosimägi lahkus ametist omal soovil 2016. aasta kevadel ning tema asemele valiti 26. mail 2016 Reigo Tamm.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla IV vallavalitsus.
15. oktoobril 2017 aastal toimusid kohalike omavalitsuste valimised. 21. oktoobril sündis uus vald, mille koosseisu hakkas kuuluma ka endine Tamsalu vald. 25. oktoobril toimusid volikogu esimehe valimised, kelleks sai Toomas Uudeberg ja aseesimeheks valiti Reigo Tamm. 1. novembril 2017 valiti vallavanem ja vallavalitsus. Vallavanemaks valiti tagasi Alari Kirt ja vallavalitsusse hakkasid kuuluma Aivi Must, Andrus Freienthal, Riho Tell, Neeme Külmallik, Vello Ojamäe ja Rein Lall. Aasta lõpul valiti konkursi korras abivallavanemateks Aivi Must (haridus- ja sotsiaalvaldkond), Riho Tell (aregu- ja finantsvaldkond) ja juba varem Tapa abivallavanemana töötanud Andrus Freienthal (haldusvaldkond).

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla V vallavalitsus.
10. septembril 2018 toimus valla volikogu koosolek, kus umbusaldati volikogu esimeest Toomas Uudebergi. 17. septembril 2018 umbusaldati volikogu koosolekul vallavanem Alari Kirt´i. 15. oktoobril 2018 toimunud volikogu istungil valiti uueks Tapa vallavanemaks Riho Tell ja volikogu esimeheks Maksim Butšenkov. Riho Telli poolt hääletas 14, Maksim Butšenkovi poolt 12 volikogu liiget.
Valiti ka uus eelarve- ja arengukomisjoni esimees, kelleks sai Maksim Butšenkov, aseesimeheks Alari Kirt ning majandus- ja ettevõtluskomisjoni uus juht on Sirje Major, aseesimees Toomas Uudeberg.

Taasiseseisvunud Eesti Tapa valla VI vallavalitsus.
17. oktoobril 2021. aastal toimusid kohalike omavalitsuste valimised. 11. novembril toimusid volikogu esimehe valimised, kelleks sai Alari Kirt ja aseesimeheks valiti Aigar Põder. Vallavanema avaliku konkursi korras valimine toimus 9. detsembril volikogu istungil ning vallavanemaks valiti Valdo Helmelaid. Abivallavanemaks majandusosakonnas jäi Andrus Freienthal. 20. detsembril kinnitati volikogu istungil 6-liikmeline vallavalitsus koosseisus: Valdo Helmelaid, Enno Must, Tatjana Tamm, Leo Piirits, Toivo Kähari ja Andrus Freienthal. Tapa vallavolikogus on 21 kohta.