Tõrevere mõis


Karkuse külas asuvad ka endise Roosna karjamõisa Tõrevere varemetes kõrvalhooned. Kogu hoonetekompleks jääb teisele poole teed veel säilinud Karkuse mõisa viljakuivati suhtes. Tõrevere mõisa peahoonet ei ole ammugi enam säilinud, alles on vaid hulk varemetes kõrvalhooneid. Laudahoone on olnud kasutuses veel nõukogude ajal, nüüd on laut tühi ja laguneb. Varemete juurde on ehitatud uuem väike eluhoone koos saunaga, kuid seegi on maha jäetud.