Tapa ühendatud depood

Tapa veduriremondidepoo ja vaguniremondidepoo olid enne Eesti Raudtee erastamist iseseisvad struktuuriüksused. Sel ajal töötas Tapa veduriremondidepoos keskmiselt 262 töötajat ja Tapa vaguniremondidepoos keskmiselt 183 töötajat. Alates 1. veebruarist 2003 kuuluvad mõlemad depood ühe struktuuriüksuse - Tapa depood koosseisu. Tapa depoode ühendamise raames viidi vagunite remonditsehh üle vedurite remonditsehhiga ühte hoonesse. Ühendamine viidi läbi 2005. aasta esimese kvartali jooksul. Eesti Raudtee ühendatud veduri- ja vagunidepoo rajamisse investeeriti ligi 50 miljonit krooni.
 

Tapa ühendatud depoode avamine 20.04.2005

 

Tapa ühendatud depoode avamine 20.04.2005

 

Tapa ühendatud depoode avamine 20.04.2005

 

Tapa ühendatud depood 2010

 

Tapa ühendatud depood 2010

 

Tapa ühendatud depood 2010

 

Tapa depoo lennult