Uudeküla mõis

Uudeküla mõisnikest

Esimest korda on Uudeküla küla mainitud kirjalikes allikates aastal 1564 nimega Usculle. Uudeküla mõis rajati 1769. aastal Nõmmküla mõisast eraldatud alast, saksakeelne nimi oli Udenküll.

Mõisa esimene omanik Anna Elisabeth von Nolcken (s. Tiesenhausen) müüs 1769. aastal oma pojale kapten Reinhold Johann von Nolcken´ile hinnaga 9000 rubla. Samal ajal eraldati mõisast Uudeküla küla ja selle müüs Reinhold Johann kapten Adam Johann von Saltzale. 1778. aastal müüs kapten Adam Johann von Saltza mõisa edasi Hans von Wrangellile hinnaga 13 000 rubla.

15.05.1803 toimus Eestimaa Ülemkohtu otsusega oksjon Hans von Wrangelli varade üle ja avalikul müügil omandas mõisa õuenõunik Wilhelm Georg von Wendrich. Õuenõunikuproua Christna Charlotte von Wendrich (sünd. vabaproua Wolff) suri 27.09.1813 ja 15.07.1820 koostati pärijatevaheline kokkulepe. Selle järgi päris Uudeküla mõisa nende tütar, doktor Heinrich Christian Gelderni proua Aurora Wilhelmina von Geldern. Mõisa väärtus oli 40 000 hõberubla. Doktoriproua Aurora Wilhelmina suri 1828. aastal ning tema pärijad pantisid 05.03.1830 Uudeküla mõisa haagikohtunik Karl Gustav von Maydell´ile 10 aastaks, mille ta hiljem 1839. aastal omandas pärisomandiks. Hind ikka 40 000 hõberubla.

Karl Gustav von Maydell suri  22.06.1857 ja 1869. a päris mõisa tema lesk Marie Juliane von Maydell (sünd. vabapreili Wolf) ja nende lapsed: Mathilde Marie Elisabeth, Marie Natalie, Karl Otto Viktor ja Annette Heleonore von Maydell´id.
1879. aastal lesk Marie Julie von Maydell loobus oma õigustest laste kasuks. Kuru mõisa sai Karl Johann von Maydell 74 598 hõberubla eest.

Tallinna ringkonnakohtu määrusega 12.07.1901 oli Karl Otto Viktor von Maydelli (surn. 21.09.1900) testamendijärgne pärija tema õde Annette Eleonore von Maydell, kellele kinnistati Kuru, Räsna, Jootme ja Uudeküla mõisad.

1909. on koostatud Tallinna ringkonnakohtu määrus Annette Eleonore von Maydelli surma järel (surn. 17.02.1909) fideikomissi otseste järglaste puudumisel, pärijaks sai Karl Otto Viktori lellepoeg Julius von Maydell. Talle kinnistati Jootme, Räsna, Kuru ja Uudeküla mõisad.

Eesti Vabariigi maaseaduse järgi 25.10.1919 võõrandati kõik mõisad Eesti Vabariigile.

Andmed: EAA katastrite register

„Päevaleht“ 27.01.1914 kirjutab järgmise artikli:

Neli aastat tagasi (1910.a.) läks Uudeküla mõis müümise teel endise lubjapõletaja D. Limbergi kätte. Et aga Uudeküla majoraadimõis on, siis ei saanud D. Limberg seda kohe oma nime peale päriseks kinnitada, luba selleks pidi enne ülemalt poolt kätte nõutama. Luba tulemine viibis aga ja D. Limberg suri möödaläinud kevadel ära. Ka tema järeltulijatel ei olnud õnne mõisat omanduseks saada. Mõisa põllud seisivad selle aja jooksul suuremalt jaolt harimata, söödis.

1903.a. augustikuul asusivad korraga mõisa müüja parun Maydelli (Otto Wilhelm Eduard von Maydell) poolt metsahärra ja metsa ülesostja Uudeküla mõisa ja metsa hakati maha võtma. Kõik see talitus näitas, et mõisa müümisel asi seekord luhta oli läinud.

Maanõunik Maydell (Karl Otto Viktor von Maydell) oli igaühe vastu inimlik, õiglane ja tegi palju head. Ta suri poissmehena. Ka tema järeltulija, parunesse Maydell ei muutnud olukorda sugugi teiseks. Nende headus rahva vastu äratas juba teiste mõisnikkudegi keskel kadetusetunnet. Kord ütles mulle üks naabrimõisa omanik jutu keskel: „Maydell on hea mees, aga ta on oma üleliigse headusega selle rahva ära rikkunud.“ Oma üteluse jättis ta muidugi põhjendamata. Veel seda rohkem annab aga hea mälestus kadunukest ennast nüüd tunda, kus enam kedagi ei ole, kellele rahvas oma puudust võis kurtma minna.