Trilli mõis

Trilli mõisast on teateid säilinud väga vähe. Mõisa peahoone on hävinenud. Endise mõisa kohal on praegusaegsed uued hooned ehitatud, ka kõrvalhoone on lagunenud. Õuepuudeks olid vahtrad, pärnad ja hobukastan.

Trilli mõisnikest

Trilli eraldati Järvajõe mõisast 1785. aastal. Sellekohane pandi- ja loovutuskiri koostati 20.03.1785, mille järgi kindralmajor Daniel Guillemot de Villebois pantis Järvejõe mõisa ilma Trilli (Lilienberg) karjamõisata leitnant Gotthard Wilhelm von Budbergile 7 aastaks. Hind oli 11 100 rubla. Trilli mõisa loovutas kindralmajor oma pojale kapten Nicolaus de Villebois´ile. Selle tehinguga Trilli eraldamine Järvajõe mõisast aset leidiski.

10.10.1793 koostas kapten Nicolaos de Villebois pandilepingu, millega pantis Trilli mõisa Otto Fabian von Uexküll-Güldenbandile 40 aastaks lunaga 6000 hõberubla. Kreisimarssal Otto Fabian suri 27.04.1795 ja siis pantis tema lesk Catharina Elisabeth Guiellemot de Villebois Trilli mõisa õdedele Helene, Julie ja Anna von Steinheil´idele 60 aastaks hinnaga 6000 hõberubla + 2000 bankorubla. Helena von Steinheil ja tema surnud õdede Anna ja Juliane Steinheili 8 pärijat loovutasid Trilli mõisa Louise Juliane Elisabeth von Adlerberg´ile (s. von Toll). 28.11.1821 toimus pandiloovutuslepingu muutmine ostulepinguks. Edasi muudeti Eestimaa kubermanguvalitsuse poolsel otsusel ja Trilli mõisa perekond Adlerbergi palvel Trilli mõis Lilienbachiks. Julie von Adlerberg müüs mõisa vallakohtunik Georg von Wendrichile. Mõis maksis 9000 rubla.

10.09.1846 koostati pärandvara jagamise leping, mille järgi jagati vara 1844. a surnud Georg von Wendrichi pärijate, tema lese Elisabeth Charlotta Dorothea von Wendrichi (s. Friesel) ja nende laste vahel. Ema andis Moe ja Trilli mõisad oma pojale Georg Nicolai Wilhelmile 29 428 + 2000 hõberubla eest. Georg Nikolai Wilhelm von Wendrich müüs Trilli mõisa 06.06.1852 riiginõunik doktor Gustav von Ehrenbusch´ile 3000 hõberubla eest ja see sai Saiakopli mõisa päraldiseks.

Seoses maareformiga omandas mõisa 25.10.1919 Eesti Vabariik.

Andmed: EAA katastrite register