Raamat Lehtse – ülevaade Lehtse ajaloost

Aastal 2016 ilmus trükist Jüri Freimanni koostatud raamat “Lehtse – ülevaade Lehtse ajaloost”, mis lisaks ajaloolistele andmetele sisaldab palju fotosid, väljavõtteid vanadest ajalehtedest (mis ilmusid üleeelmise sajandi lõpus ja eelmise sajandi esimestel kümnenditel), ülevaadet Lehtse kandist pärit kultuuriloolistest isikutest, legendaarsetest õpetajatest ja tuntud sportlastest ning kohalike inimeste mälestusi.

Raamatu järelsõnas kirjutab Jüri Freimann: „Olen nagu verstapost põlvkondade vahel. Mäletan ennesõjaaegseid inimesi, kuulnud nende jutte ja elanud õnnelikult üle kolhooside aja (1950 – 1990). Kogu teadliku elu olen kogunud ja salvestanud infot selle kohta, kus olen elanud, püüdnud alati seda kirjeldada ja trükis avaldada. Senised minu raamatud on sündinud missioonitundest, vajadusest fikseerida see, kuidas on elanud eelnev põlvkond ja elame meie praegu. Käesolev raamat – siinse elu ja inimeste, nende tegevuse jäädvustamine – on minu elu üks tähtsamaid ettevõtmisi.“

31.08.2016 toimus Lehtse kultuurimajas Jüri Freimanni raamatu „Lehtse – ülevaade Lehtse ajaloost“ esitlus.