1999. aasta lõpul sai endisest Tapa Autobaasi nr. 21 puhkpilliorkestrist Tapa Linna Orkester. Taktikeppi hoidis endiselt väsimatu Jüri Tüli. Ta on tänaseni järjepidevuse kandja, kes on juhatanud läbi aegade kolme ajastu orkestrit, kaasates antud ajastu pillimehi. Aastalõpu jõulukontserdid, kevadkontserdid, kontserdid muuseumi aias, Tapa puhkpillimuusika päevad, Tapa valla muusikapäevad jpm. lugematuid esinemisi.
Tapa Linna Orkestri 10. aastapäeval avaldas Jüri Tüli soovi, leida endale järeltulija orkestrijuhi näol. Ja kui orkester pidas oma 15. juubelit, on taktikeppi orkestri ees hoidmas vastava haridusega Priit Rusalepp. Jüri Tüli aga jätkab aga tänini noorte puhkpillimuusikute ettevalmistust Tapa muusikakoolis. Ilmselt on sealt tulemas järelkasvu pillimeeste näol Tapa Linna Orkestrile.
Orkester on nüüdseks juba kolmel korral korraldanud kontsert-kino ehk filmiõhtu elava muusikaga.
Kõik päevad ei ole aga sugugi pidupäevad. Palju on vaja orkestri tööks vaeva näha, mõelda, tööd teha. On mõistetav, et orkestri tegevuseks vajatakse pillimehi, dirigenti, pasunameestele pille, noodimajandust, kooskäimiskohta, esinemisriideid, transporti, sidevahendeid, esinemisvõimalusi-kohti, seltsielu... ja majandamiseks raha. Olles Tapa Autobaasi isetegevuskollektiiv, tuli orkestril ja kooril sageli jagada ühte autobussi.
Jüri lausus ikka:“ Mis teil, kooril, viga, pill omast käest võtta, üks noodileht ja võitegi esineda. Meil, orkestril, on vaja kaasas kanda pille, sageli kogukaid, noodipulte, noodikogugi märksa mitmekesisem, kogukam.“