Trilli mõis


Trilli mõisast on teateid säilinud väga vähe. On teda, et Trilli eraldati Järvajõest 1785. aastal ja kuulus siis Nikolaus von Villeboisle. 1834. aastal läks mõis Georg Friedrich von Wendrichi valdusesse. 1854. aastal ostis mõisa doktor Gustav Hieronymus Ehrenbusch. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Arved Kurberg.
Mõisa peahoone on hävinenud. Endise mõisa kohal on praegusaegsed uued hooned ehitatud, ka kõrvalhoone on lagunenud. Õuepuudeks olid vahtrad, pärnad ja hobukastan.


Trilli mõisa asukoht (Maaameti pärandkultuuri kaardirakendus)